Sumatraweg:

De Sumatraweg is pas ontdaan van onkruid en afval. Echter menen sommige burgers het recht te hebben om in het wilde weg hun afval te dumpen. Ze gooien erop los en maken het positieve werk van de overheid ongedaan. De overheid doet haar best om de bermen schoon te houden en afval op te ruimen. Daartegenover kennen burgers hun verantwoordelijkheid niet. Keer op keer wordt bewezen dat de Surinamers het niet zo nauw nemen met hun eigen milieu en land, de vele overheidscampagnes ten spijt. Er moet structureel iets veranderen in ons gedrag en onze houding naar het milieu toe. Controle van overheidswege is haast onmogelijk gezien de spreiding van de bevolking. Hoe kunnen we verwachten dat de volgende generatie het beter gaat doen als wij zelf niet het goede voorbeeld kunnen geven? Laten wij als goede burgers van dit land de hand in eigen boezem steken en beginnen met het goede te doen en het slechte na te laten. Gooi geen vuil op de bermen.

error: Kopiëren mag niet!