Ambassadeur Subhaas Mungra biedt geloofsbrieven aan in Panama

De niet-residerende, buitengewone en gevolmachtigde ambassadeur van de  Republiek Suriname voor de Republiek Panama, Subhaas Mungra, bood onlangs zijn geloofsbrieven aan de president van Panama, Roberto Martinelli Berrocal. De aanbieding vond plaats in de “Palacio de las Garzas” in Panama City, Panama. Bij deze gelegenheid heeft ambassadeur Subhaas Mungra een uiteenzetting gegeven over de prioriteiten van de president van Suriname, Desire Delano Bouterse, met betrekking tot het intensiveren van de politieke, economische en culturele handelsbetrekkingen met de landen in de regio. Hierbij neemt Panama, in verband met het feit dat het de strategisch belangrijkste maritieme hub op het Westelijk Halfrond vormt, een vooraanstaande plaats in voor het intensiveren van de relaties tussen beide landen.
President Martinelli verwelkomde de integratie-initiatieven van Suriname in de regio en deed het voorstel om een honorair consul voor Suriname in Panama te benoemen. Voorts deelde hij mede dat Panama openstaat voor nader te identificeren samenwerkingsgebieden met ons land. De Panamese president  liet doorschemeren dat hij bijzondere waarde hecht aan nauwere samenwerking met de Caricom-landen, die naar zijn visie eveneens een belangrijke plaats innemen binnen het maritieme gebeuren in de regio.
In de marge van de aanbieding van de geloofsbrieven heeft de ambassadeur oriëntatiegesprekken gevoerd met de directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Juan Carlos Espinosa, alsook met de administrator van de Panama Maritieme Autoriteiten (Roberto Linares), de director van Overheidszaken en Strategische Allianties van Copa Airlines, Pablo de la Guardia, en de planning director van Copa Airlines, Jose Montero.
Ambassadeur Subhaas Mungra vertelde aan de administrator van de Panama Maritieme Autoriteit dat de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) thans bezig is  met het opzetten van een “Open Ship Registratiesysteem” en waar nodig assistentie en ondersteuning zal vragen van de Maritieme Autoriteit van Panama. Linares geeft aan dat Panama op dit gebied  genoeg ervaring heeft opgedaan en dat er tegenwoordig per dag  ruim 70 zeeschepen het kanaal passeren met een totaal van  66 miljoen ton op jaarbasis. Verder benadrukte Linares dat hij graag de mogelijkheid van een joint venture op het gebied van het “Open Ship Registratiesysteem” met de MAS zou willen bestuderen.
Surinamers die over een geldig visum beschikken voor de Verenigde Staten van Amerika, Schengen, Canada of Australië, dat ten minste 1 keer gebruikt is, kunnen voortaan zonder Panamees visum de Republiek Panama binnenkomen. Ten slotte gaf de directeur van het Panama Kanaal aan gaarne een bezoek te willen brengen aan Suriname.
Ambassadeur Mungra werd tijdens zijn missie in Panama bijgestaan door de eerste ambassadesecretaris Jenny Maikoe.

error: Kopiëren mag niet!