Bewoners Cottica klagen over vleermuizen- en vlooienplaag

Bewoners van Cottica en omliggende streken in het binnenland klagen over een vleermuizen- en vlooienplaag. Ze willen dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hieraan een einde brengt. Eerder dit jaar maakte de parlementariër Marinus Bee hiervan melding in DNA en vroeg aan de minister van Volksgezondheid met een oplossing te komen. De toenmalige minister, Celsius Waterberg, had toen aangegeven dat er samen met de Medische Zending en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ( BOG) oplossingen waren bedacht. Hij zou gelijk nadat het probleem was aangekaart acties ondernemen. Echter is dit probleem na maanden niet opgelost en zitten de bewoners met hun handen in het haar. De ex-minister had beloofd dat er bespuitingsactiviteiten zouden worden verricht door de milieu-inspecteurs. Ook zou het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij worden benaderd om deze plagen te bestrijden en werd de bevolking van de geteisterde gebieden gevraagd te slapen in een klamboe. Het gelukte de krant niet om een reactie van de directeur van het BOG te krijgen omtrent dit geval.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!