Postgraduate Course on Regional Security IIR succesvol afgesloten

De Postgraduate Course  met als thema “ A New Approach to Security in the Context of Regional Integration in Latin America and the Caribbean”  werd vrijdag   afgesloten middels het uitreiken van certificaten aan de participanten. Het bestuur van het Instituut voor Internationale Betrekkingen (IIR), van de Anton de Kom Universiteit van Suriname blikt tevreden terug  op een succesvol verlopen cursus.
Het bestuur gaf aan, zeer verheugd  te zijn met het aantal  participanten (39) en de ondersteuning die vanuit de Regering gegeven is door vele functionarissen de cursus te laten volgen. Het feit dat  bijkans alle participanten op elke cursusdag aanwezig waren, geeft blijk van de grote mate van belangstelling voor dit onderwerp. Gedurende de sessies was er een intensieve  interactie en de bijdrage van de participanten was enorm, ondanks het feit dat de cursus volledig in het Engels werd verzorgd. Een novum was dat speciaal voor het verzorgen van een cursusonderdeel,   Lt. Generaal Thibault, voorzitter van de Inter Amerikaanse Defensie Raad,  afreisde  naar Suriname.
Naast het theoretisch kader hebben de diverse inleiders verschillende inzichten verschaft omtrent de dynamiek en veranderende omgeving welke invloed heeft op veiligheid, zowel regionaal als nationaal.
Gebruikmakend van de aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle diensten die inbreng hebben bij het garanderen van veiligheid in Suriname, heeft de heer Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President, tijdens zijn presentaties middels het  opwerpen van “ cases” de participanten in de gelegenheid gesteld visies aan te dragen ten aanzien van bepaalde aspecten van het nationale veiligheidsbeleid. De participanten vonden de cursus bijzonder interessant en tegelijk ook relevant  voor het beroep dat ze uitoefenen.  De opgedane kennis en inzichten zijn volgens hen ook meteen toepasbaar. In feite is het ook niet anders te verwachten daar een groot deel van de participanten uit hooggeplaatste functionarissen bestaat. De ervaringen opgedaan tijdens deze cursus alsook de beoordeling van de participanten zullen door het IIR worden meegenomen bij het samenstellen van toekomstige cursussen.
In een slotwoord tot de aanwezigen heeft het bestuur van IIR, bij monde van de voorzitter Drs. Harold Kolader, blijk gegeven van zijn erkentelijkheid voor de bijdrage die eenieder heeft geleverd om de cursus succesvol te maken. Daarbij  memoreerde  hij de inbreng van nationale partners zoals Bureau Nationale Veiligheid van het Kabinet, Ministerie van Defensie, Korps Politie van Suriname, Korps Brandweer, DNA, en externe partners zoals OAS, UNDP, Ambassades van USA en van Brazilië, en UWI.

error: Kopiëren mag niet!