6 om 4½ jaar gevorderd in berovingszaak

Aan de verdachten Gilbert A. en Trevor F. worden meerdere berovingen en een wederrechtelijke vrijheidsberoving ten laste gelegd. Gilbert wordt verdacht van vier feiten in totaal. De vervolgingsambtenaar achtte alle feiten tegen Gilbert wettig en overtuigend bewezen. Hij zou twee berovingen hebben gepleegd. Ook zou hij tezamen en in verenging met Trevor een Toyota Harrier die onbeheerd en met draaiende motor werd aangetroffen, hebben weggereden. Daarin zat er op de achterbank een Chinese vrouw. Naast dit feit hebben de verdachten zich dus ook nog schuldig gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving van die Chinese vrouw. De vrouw verklaarde dat zij ook onzedelijk is betast. Op een gegeven ogenblik is zij uit de wagen gesprongen. Hieraan heeft het slachtoffer letsels overgehouden. Beide verdachten hebben de twee laatste feiten, het wegrijden van de wagen en de beroving van de vrouw, bekend. Echter ontkent Gilbert de twee andere berovingen te hebben gepleegd. Trevor die ook betrokken zou zijn bij een beroving, heeft dit steevast ontkend.
De advocaat vroeg de rechter om Gilbert voor de ontkende feiten vrij te spreken. Bij de beroving waarbij de daders op een bromfiets zouden zijn weggereden, achtte de verdediging het bewijs te marginaal en verzocht beide verdachten daarvoor vrij te spreken. De verdachten hebben de laatste twee feiten bekend. Daarvoor verzocht de advocaat de rechter om gelet op de omstandigheid dat de wagen met draaiende motor was achtergelaten, de verdachten een mildere straf op te leggen. Met betrekking tot de vrijheidsberoving betoogde de raadsman dat de verdachten de vrouw niet met opzet van haar vrijheid hebben beroofd. Ook daarvoor vroeg hij om een mildere straf. De advocaat verzocht de rechter om niet mee te gaan met de eis van de officier en een veel mildere straf op te leggen. De rechter zal op 18 oktober uitspraak doen. Beide verdachten hebben spijt betuigd in hun laatste woord. Zij blijven nog aangehouden.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: