Wilgo Valies: ‘Minister wist niets van uitsluiten oudere en parttime leerkrachten’

Het hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO), Nadia Sodirjo, is door Minov-minister Shirley Sitaldin aangezegd om de maatregel die de gepensioneerde leerkrachten en docenten op arbeidsovereenkomst (AO)-basis brodeloos zou maken, terug te draaien. Dit deelt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), mee aan de krant. Vorige week ontvingen schooldirecties een brief van Sodirjo waarin vermeld stond dat gepensioneerde leerkrachten en parttime docenten niet langer in het onderwijs gehandhaafd zouden worden in het nieuwe schooljaar. Valies nam hierna contact op met de bewindsvrouwe.
Ondertussen heeft Minov-minister Sitaldin de maatregel teruggedraaid en is het niet meer van kracht. Gebleken is dat de minister niet eens in kennis was gesteld van deze actie van het hoofd BVO. Sitaldin beloofde de BvL-voorzitter  een hartig woordje te hebben met het hoofd BVO.  Valies zegt dat conform een overeenkomst met het Minov, dit ministerie de BvL eerst dient te consulteren alvorens verregaande besluiten te nemen die direct van invloed zijn op de leden. “Het ontslaan van gepensioneerde leerkrachten en AO’ers zou zo een ingrijpende maatregel zijn. Je maakt niet alleen mensen brodeloos, maar je komt ook aan de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Valies. Een behoorlijk tekort aan onderwijskader wordt volgens de BvL-topper opgevangen door de gepensioneerde en parttime docenten. “Men kan bovendien zoveel ervaring en kennis niet zomaar wegzetten”, aldus Valies.

error: Kopiëren mag niet!