Hardeo Ramadhin: ‘Leden Taskforce Onderwijs zijn boven de 70’

‘Leden van de Taskforce Onderwijs zijn allemaal boven de 70 jaar oud. En de voorzitter die is 74 jaar oud. Waarom begint men hun niet eerst weg te halen. Ze zitten al vanaf de zestiger jaren in het onderwijs met al hun verouderde technieken.’ Dit zegt Hardeo Ramadhin die ontstemd is over het voornemen van Minov om gepensioneerde leerkrachten en parttimers op een zijspoor te zetten. Ramadhin is zelf parttime docent Aardrijkskunde.
‘De minister moet zich niet gaan bemoeien met de scholen. Dat moet ze overlaten aan de schoolhoofden en de schooldirecteuren. Die kennen hun leerkrachten heel goed’, meent Ramadhin. ‘Het zou prima zijn indien de minister zich gaat bezighouden met beleidsaangelegenheden.’ Ramadhin begrijpt wel dat er leerkrachten zijn die niet aan bod kunnen komen. ‘Het is zaak om na te gaan op welke school de leerkrachten de bevoegdheid hebben om les te geven. Er moet vooral niet uit het oog verloren worden dat de middelbare scholen reeds lang gekenmerkt worden door het fenomeen van beperkt onbevoegde leerkrachten.’
Ramadhin legt uit dat een leerkracht met een MO-A-diploma in feite op de muloschool thuishoort. ‘Echter, in het verleden waren er zelfs gevallen waar personen met een LO-opleiding les gaven op vos-niveau.’ Hij begrijpt dat er doorstroming moet komen, maar er moet helemaal geen sprake zijn van een zwart-wit situatie waarbij de lijn wordt doorgetrokken. ‘Elke leerkracht die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, moet individueel bekeken worden. Wanneer leerkrachten boven de 60 jaar nog fris uitzien, gezond zijn en de potentie hebben om lessen te verzorgen, waarom niet?’ Volgens Ramadhin wordt het Nederlands onderwijssysteem als het ideale gezien en overgenomen. ‘Wel, in Nederland is juist de regeling getroffen dat leerkrachten op hogere leeftijd in de gelegenheid worden gesteld deel uit te maken van het onderwijssysteem. Maar hier worden ze weggestuurd om tomaten te gaan planten thuis.’
Ramadhin waarschuwt dat de maatregel negatieve gevolgen zal hebben voor het onderwijs. ‘Er moet niet vergeten worden dat op mulo- en middelbare scholen altijd een tekort is aan leerkrachten voor bepaalde vakken. Er is altijd een tekort voor het vak Natuurkunde.’ Hij zou het een heel verstandig besluit vinden indien de onderwijsminister geen algemene maatregel neemt dat alle parttimers en gepensioneerden het onderwijs vaarwel moeten zeggen. ‘Elke gepensioneerde en parttimer moet individueel onder de loep genomen worden. En dit betreft een aangelegenheid van de betreffende schooldirecteur en niet de minister. De minister moet de schoolhoofden en schooldirecteuren niet in verlegenheid brengen. Zij kennen hun schoolsituatie en de potentie van al de leerkrachten als geen ander.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!