Celos laboratoria ISO-gecertificeerd

Het chemisch laboratorium van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) en het Milieu Laboratorium van de Nationale Zoölogische Collectie/het Centrum voor Milieukundig Onderzoek (NZCS/CMO) is per 25 juli in het bezit zijn van het ISO 9001:2008-certificaat voor kwaliteitsmanagement. Doordat het kwaliteitsmanagementsysteem van de laboratoria gecertificeerd is volgens de ISO 9001:2008 norm, zullen zij in staat zijn om de dienstverlening naar studenten, wetenschappers en externe klanten te standaardiseren en verbeteren om zodoende steeds aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en die zelfs te kunnen overtreffen. Door deze stap is ook invulling gegeven aan een van de AdeKUS strategische doelstellingen, namelijk het “Professionaliseren van de interne organisatie”.
Er is gekozen voor de ISO 9001-norm omdat deze norm de voorwaarden schept voor het leggen van een fundament van kwaliteitsbeheersing van de geleverde diensten. Er wordt ervoor gezorgd dat continue verbetering van de interne werkzaamheden nagestreefd wordt, waardoor er steeds verbetering is in de planning en de dienstverlening. Door de ISO 9001:2008-certificering is een eventuele overstap in de toekomst naar en gebruik van andere (specifieke vak- of proces-) normen door de laboratoria en afdelingen van de universiteit ook veel gemakkelijker. Het certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: 1. het ondersteunen van onderwijs curriculumonderdelen en de wetenschapsbeoefening, 2. het nemen van monsters ten behoeve en uitvoeren van laboratoriumanalyse en 3. het verzorgen van trainingen en cursussen.

error: Kopiëren mag niet!