Rachied Doekhie: ‘Sital wil Jairam tegenwerken’

‘Sital wil Jairam tegenwerken, dat is dat heel ding’, zegt het NDP-assembleelid Rachied Doekhie aan Dagblad Suriname. Het gaat hierbij om de invulling van een directeurspost van het Anne van Dijk Rijstonderzoekcentrum Nickerie, Adron. De voorzitter van het bestuur van Stichting Nationaal Rijstinstituut (SNRI),  Badrisein Sital, heeft namelijk verklaard dat het aanstellen van een directeur geen prioriteit geniet. Doekhie zegt dat de tweede sollicitatieprocedure met opzet is ingezet om de pas af te snijden voor Jairam. ‘Bij de eerste sollicitatie had alleen Jairam gesolliciteerd. En hij heeft het ook gedaan bij de tweede sollicitatieprocedure. Maar nee, Sital wil op zoek gaan naar een zogenaamde ‘baba Sjorie’ om hem op de post te plaatsen. Die man wil gewoon niet hebben dat Jairam directeur moet worden van Adron.’
Volgens Doekhie zou Sital bezig zijn een steekspelletje te spelen met de opengevallen functie van directeur. ‘Hij is bezig met powerplay.’ De NDP-topper beweert dat slechts Jairam de persoon is die als directeur geplaatst kan worden. ‘En dit is ook besproken binnen de regeringstop. Wat weet Sital hierover. Helemaal niets. Hij wil alweer haantje de voorste komen spelen door allerlei nonsens te verkondigen. Net als met de uitbetaling van de incentives’, haalt Doekhie heel fel uit naar Sital. Hij kan  zich niet voorstellen dat er toch nog een tweede sollicitatieprocedure is ingezet, hoewel er een deskundige in de persoon van Jairam heeft gesolliciteerd. En dan nog te bedenken dat Jairam zijn studie gewijd heeft aan de rijstsector.  ‘Zie je hoe rancuneus hij is’, zegt Doekhie verwijzend naar Sital.
De naam van Soedeschand Jairam wordt reeds geruime tijd genoemd als de nieuwe directeur van Adron. De NDP-topper beweert dat hij de juiste persoon is om als directeur te fungeren. ‘Hij heeft gestudeerd, hij draagt kennis van zaken, hij is deskundig en hij is een Nickeriaanse jongen, geboren en getogen in Nickerie. Hij kent de rijstsector als geen ander.’ Thans bevindt Jairam zich in Nederland. Doekhie benadrukt dat bij zijn terugkeer in Suriname de procedure ingezet zal worden om hem aan te stellen als directeur.
Hij kan zich niet indenken dat Sital aangeeft dat het invullen van een directeurspost geen prioriteit geniet. ‘Moet Adron ook bankroet worden en failliet gaan. Hoe hij bezig is de kleine rijstboeren kapot te maken. Die man heeft in zijn hele leven niet eens een bokkepoot geplant, maar hij wil wel anderen die gestudeerd hebben in de agrarische sector, tegenwerken.’ De vorige Adron-directeur, Lekhram Soerdjan, is vanaf januari 2012 met ontslag.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!