Screening tuberculose in cellenhuizen

Het Nationaal Tuberculoseprogramma (NTP) onderzocht in de week van 9 juli tot en met 13 juli gedetineerden en medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan op tuberculose (tbc). Gezondheidswerkers van alle inrichtingen en cellenhuizen volgden vorig jaar een training in tbc-bestrijding. Ook zijn alle penitentiaire ambtenaren geïnformeerd over manieren om deze besmettelijke ziekte te bestrijden en te voorkomen. Tuberculose verspreidt zich via de lucht. Wanneer iemand met besmettelijke tbc hoest, niest, lacht of praat, komen bacteriën vrij die andere mensen kunnen infecteren wanneer zij die inademen. Het risico op tuberculose is dus groter in gesloten ruimten waarin veel mensen bij elkaar zijn. Om te voorkomen dat tuberculose zich verspreidt in cellenhuizen en strafinrichtingen, werken de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Politie nauw samen. Voor de screening van arrestanten, veroordeelden en personeelsleden zijn een werkplan en strategie ontwikkeld, die vanuit het Nationaal Tuberculose Programma worden gecoördineerd. In de afgelopen jaren hebben zich af en toe gevallen van tuberculose voorgedaan in de inrichtingen. Van een epidemie is nooit sprake geweest. Patiënten zijn bij het Nationaal Tuberculose Programma aangemeld door gezondheidswerkers van cellenhuizen en strafinrichtingen en daarna behandeld. Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen. In de instelling krijgen patiënten begeleiding van polimedewerkers bij de inname van deze medicijnen. Binnenkort onderzoekt het Nationaal Tuberculose Programma de bewoners en medewerkers van de Centrale Penitentiaire Inrichting, het Huis van Bewaring te Santo Boma en Inrichting Hazard in Nieuw-Nickerie. In de toekomst worden alle arrestanten en gevangenen direct na aankomst in een strafinrichting gecontroleerd op tuberculose.

error: Kopiëren mag niet!