Minov dumpt gepensioneerde en parttime docenten

Het besluit van Minov-minister Shirley Sitaldin om ingaande het nieuwe schooljaar alle parttime docenten en leerkrachten ouder dan 60 jaar uit het onderwijssysteem te halen, heeft voor veel paniek gezorgd in onderwijskringen. De schooldirecties hebben gisteren een schrijven ontvangen waarin de bewindsvrouwe aangeeft dat de gepensioneerde leerkrachten die nog voor de klas staan en de groep parttimers, bedankt zullen worden. Dit om de jonge afgestudeerde leerkrachten de gelegenheid te geven zich te profileren in het onderwijs. Er is veel beroering ontstaan over deze jongste maatregel, omdat met name in de expressievakken er een enorm tekort is aan kader. Dit tekort wordt al jaren opgevangen door volledig bevoegde docenten die al gepensioneerd zijn.
Minov-beleidsmedewerker Robert Peneux bevestigt dat dit besluit binnen het onderwijs op veel verzet is gestuit. Ook hij heeft zijn kritiek op deze  maatregel van de minister. Volgens hem kan het ministerie het gepensioneerd kader met jarenlange ervaring niet zonder meer aan een kant zetten. Ook hij wijst op het tekort aan docenten voor expressievakken als Tekenen, Muziek, Handenarbeid en Lichamelijke Opvoeding, dat al geruime tijd wordt opgevangen met gepensioneerde docenten die volledig bevoegd zijn. ‘Ik weet niet welke inzichten geleid hebben tot zo een beslissing’, zegt de beleidsmedewerker. Peneux typeert het besluit als ‘gevaarlijk’. ‘We hebben een ieder nodig om dit land tot ontwikkeling te brengen’, zegt Peneux.

error: Kopiëren mag niet!