Geen voortzetting centrale aanmelding vos-scholen

Dit jaar zal er geen centrale aanmelding zijn voor de eerstejaars vos-studenten. Dit verneemt Dagblad Suriname van het Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO). Hoofd BVO Nadia Sodirjo laat de krant weten dat geslaagden voor de middelbare school  hun inschrijvingsformulier moeten afhalen op de muloschool waar ze ingeschreven  stonden. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft inschrijvingsformulieren voor alle type vos-scholen afgegeven aan de muloschooldirecteuren, om de inschrijving van de eerstejaarsstudenten vlotter te laten verlopen. Vorig jaar introduceerde het Minov de centrale aanmelding voor de mulogeslaagden. De inschrijfformulieren konden toen nog afgehaald worden op de verschillende middelbare scholen. De afgifte van deze formulieren geschiedde toen op een centrale plaats.
Balram Soemeer, directeur van het Miranda Lyceum, zegt over de veranderde situatie dat  het inschrijvingsformulier dat de geslaagde afhaalt bij de muloschooldirecteur, ingeleverd moet worden bij de vos-school van zijn of haar keuze. De Lyceum-directeur vindt dit een goed model, omdat hiermee de lange rijen voor het afhalen van inschrijvingsformulieren op de middelbare scholen worden voorkomen. Soemeer zegt dat het vooralsnog niet duidelijk is of er een tekort zal zijn aan lokalen wat het eerste leerjaar op zijn school betreft. De instelling van een havo/vwo-school op Tamanredjo heeft evenwel de druk op de scholen in Paramaribo aanmerkelijk verminderd. Soemeer verwacht daarom geen noemenswaardige plaatsingsproblemen in het eerste leerjaar vwo. De centrale aanmelding werd vorig jaar ingevoerd om het plaatsingsprobleem op met name de Imeao-scholen tegen te gaan.

error: Kopiëren mag niet!