Consumentenbond wil garantie voor basisgoederen

De basisgoederen moeten gegarandeerd blijven voor de kansarme consumenten. Dit, omdat deze doelgroep het meest gebruik maakt van deze faciliteit. Het budget van deze doelgroep is reeds afgestemd op deze regeling van een verlaagde prijs voor de goederen. Dit zegt de voorzitter van Consumentenbond Suriname, Rudy Balker. De voorzitter is niet te spreken over het feit dat de malafide handel nu reeds de vervangingswaarde van de goederen wil afwentelen op de schouders van de consument. Elk beroep heeft zo zijn eigen risico’s. Zo moet men als handelaar weten dat de wisselkoers aan schommelingen onderhevig is. Men moet op bepaalde posten besparingen plegen, waardoor er een reserve wordt opgebouwd die men indien nodig kan aanspreken. Balker bestempelt het als asociaal gedrag als alle kosten worden afgewenteld op de consument. De regering moet eveneens haar verantwoordelijkheid  kennen in deze kwestie door bijvoorbeeld subjectsubsidie te verstrekken aan kansarme consumenten. Natuurlijk heeft ook de consument haar verantwoordelijkheid. Zij moet niet bij de pakken gaan neerzitten, maar steeds nieuwe initiatieven ter hand nemen om haar eigen financiële positie te verbeteren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: