Betterson praat met Moestadja over Fiso-problemen

Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling heeft gistermorgen een bezoek gebracht aan zijn collega van Binnenlandse Zaken, Soewarto Moestadja. De RO-minister was vergezeld van zijn staf. Beide bewindslieden hebben van gedachten gewisseld over een aantal zaken het werk betreffende. De meeste aandacht ging uit naar de problemen op het personele en Fiso-vlak. Er is aan minister Moestadja aangegeven welke zaken precies spelen en dringend aanpak behoeven. Het gaat om zaken als functiebeschrijvingen en het inpassen van medewerkers conform het Fiso-systeem.
Minister Moestadja heeft de problemen aangehoord en gaf aan met zijn staf te zullen werken aan een oplossing. Het ministerie van RO zal in kaart brengen waar de schoen precies wringt. Vooral met het decentralisatieproces zijn er nieuwe functies erbij gekomen. Ook de probleemgebieden op dit stuk worden meegenomen. Via het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency (CSFE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal gekeken worden naar oplossingen. Hierover was kort geleden al op directieniveau van gedachten gewisseld. Beide ministers menen dat met deze werkbespreking de basis is gelegd voor structurele wederzijdse ondersteuning.

error: Kopiëren mag niet!