220 volt aan stroom in plaats van 110 volt

Schade aan apparaten die veroorzaakt worden door de Energie Bedrijven Suriname, de EBS worden wel vergoed. Een bewoner woonachtig aan de Orchideestraat te Zorg en Hoop deed tegenover Dagblad Suriname zijn beklag dat zijn electrische apparaten defect zijn geraakt omdat in plaats van 110 Voltage aan stroom te leveren er 220 Voltage is geleverd. Volgens hem zou voornoemd bedrijf op die bewuste dag, bijkans een week geleden bezig zijn met werkzaamheden. Echter, toen deze zijn afgerond werd hij geconfronteerd met de verkeerde stroomtoevoer. Volgens hem betreft het niet alleen zijn huishouding maar de totale omgeving die schade heeft geleden door het onverantwoord handelen van de werknemers werkzaam op die dag. De EBS is reeds langs geweest voor het opmaken van het schade rapport.
Dagblad Suriname sprak met EBS-topper Marcel Eyndhoven die aangaf dat de EBS wel zal instaan voor de gemaakte onkosten. Hij erkende wel dat de procedure een aantal weken in beslag zal nemen alvorens de bewoners over het geld kunnen beschikken. Het rapport wordt namelijk eerst opgemaakt en daarna opgestuurd naar de verzekering. Eyndhoven adviseert de burgers om indien hun budget het toelaat, hun apparaten zelf naar de reparatie te brengen, waarbij ze achteraf over de gemaakte onkosten kunnen beschikken. ‘Ze moeten niet wachten op het geld, het wordt wel betaald door de EBS. Want belangrijke apparaten waaronder een koelkast heb je dringend nodig.’
Anderzijds zal de EBS ook een intern onderzoek starten naar de oorzaak van het ongeval. Indien mocht blijken dat het een menselijk fout is geweest door on efficient werken zal niet ervoor geschroomd worden om verdere maatregelen te treffen tegen de werknemers. ‘Misschien hebben ze niet goed gemeten of was ere en fout bij de lijn.’ Het gevaar bestaat ook dat werknemers op non actief gesteld kunnen worden.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!