Geschorste leden Moederbond winnen kortgeding

De rechter besliste gisteren in kort geding dat de schorsing van de 21 lidbonden van de vakcentrale AVVS De Moederbond  op onrechtmatige gronden is geschied. De uitspraak houdt ook in dat de bonden nog steeds rechtmatig lid zijn van de centrale. De Moederbond had voor gistermorgen een bestuursvergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering zou het besluit worden genomen om de 21 lidbonden te royeren. Van een royement kan er van rechtswege nu geen sprake meer zijn. Er is een dwangsom geëist van SRD 5 miljoen als het bestuur Snijders deze vergadering toch laat doorgaan. De zaak is verwezen naar een bodemgeschil.
Freddy Brug, die met John Seedorf, Murwin Leeflang, Mikel Sallons en John Nasibdar  de zaak van de 21 bonden voor de rechter heeft gebracht, zal de leden van deze bonden informeren over het rechterlijk besluit, alvorens verdere stappen te ondernemen. De geschorste bonden betalen al geruime tijd geen contributie omdat naar hun zeggen er veel mis gaat op financieel gebied binnen de vakcentrale. Zij hebben vaker opheldering gevraagd over gelden die uit de kas verdwenen. ‘Die verantwoording heeft het bestuur nooit afgelegd tegenover de algemene ledenvergadering. Dat was voor de lidbonden voldoende reden om geen contributie af te dragen.

error: Kopiëren mag niet!