Geweldenaar Nickerie ambtshalve vervolgbaar

De 30-jarige man in Nickerie die zijn vrouw heeft mishandeld op grond waarvan zij een einde heeft gemaakt aan haar leven, is ambtshalve vervolgbaar. Voor zware mishandeling geldt een maximale strafoplegging van 2 jaar. De opgelegde straf kan met een derde verhoogd worden gelet op het feit dat de mishandeling zich binnen een echtelijke situatie heeft plaatsgevonden. Dagblad Suriname sprak over deze kwestie met oud-politie-inspecteur Anand Girjasing. Onlangs heeft zich een geval voorgedaan in het district Nickerie waarbij de 19-jarige Kavita Bhondoe een einde aan haar leven heeft gemaakt middels het innemen van een verdelgingsmiddel. Zij heeft vlak voor haar dood verklaard, de mishandeling door haar man niet meer aan te kunnen. Ze laat twee zonen van 2 jaar en 8 maanden achter.
Dagblad Suriname sprak ook met de moeder van de overledene die aangeeft dat het lichaam van haar dochter op vele plaatsen blauwe plekken vertoonde. De 2-jarige zoon beweert dat zijn vader zijn moeder met een lat heeft mishandeld. Hierna nam zij het verdelgingsmiddel in.
Girjasing benadrukt dat de vrouw niet ten gevolge van mishandeling om het leven is gebracht en dat zelfmoord niet strafbaar is. Maar hij benadrukt dat de mishandeling en zelfmoord een oorzaak-gevolg situatie betreffen. ‘Er moet niet uit het oog verloren worden dat de laatste mishandeling, de druppel is geweest die de emmer heeft doen overlopen. Dat wil zeggen dat ze vaker werd mishandeld. De laatste mishandeling werd haar te veel.’ Ook al heeft de overledene nooit gedurfd aangifte tegen mishandeling te doen bij de politie, er bestaan tal van aspecten om een case tegen de man te beginnen zodat hij vervolgd wordt. De wet biedt deze mogelijkheid wel, laat Girjasing duidelijk doorschemeren. ‘Hoewel het slachtoffer dood is, is de verdachte niet dood. Pas wanneer de verdachte dood is, schrijft de wet voor dat vervolging ophoudt te bestaan.’
Volgens Girjasing is het van belang dat er een goed buurtonderzoek wordt verricht om een case tegen de geweldenaar op te bouwen. Hoe lang de man achter de tralies gaat zitten, is afhankelijk van het visum van de arts. Ook de resultaten van de obductie van het lijk zijn bepalend. De moeder van de overledene beweerde tegenover Dagblad Suriname dat haar dochter haar, voordat zij haar laatste adem uitblies, heeft verzocht er zorg voor te dragen dat haar man niet wordt opgesloten. Girjasing benadrukt dat deze verklaring die de moeder zal geven bij de politie, helemaal niet valide is en geen enkele invloed zal hebben op de case. ‘Het is geen klachtdelict, de geweldenaar wordt ambtshalve vervolgd. Het Openbaar Ministerie zal rekening houden met het aspect van oorzaak-gevolg.’ Hij betreurt hen ten zeerste dat hoewel de mishandeling heeft geleid tot de zelfmoord, de overledene toch bleef smeken dat haar man niet wordt opgesloten. ‘Daarmee is zij bitter weinig opgeschoten, het heeft haar, haar eigen leven gekost.’
De oud-inspecteur meent dat de politie op zoek moet gaan naar getuigen die durven om te praten. Girjasing meent dat deze kwestie beslist niet moet eindigen in het op vrije voeten blijven van de geweldenaar. Er moet ook rekening gehouden worden met de gemeenschap. ‘Anders krijg je de gemeenschap op je nek. Er moet rekening mee gehouden worden dat door dit tragisch gebeuren, de rechtsnorm behoorlijk is geschaad. Ook is er een behoorlijke inbreuk gepleegd op het rechtsgevoel. En deze inbreuk op de rechtsorde kan alleen hersteld worden middels het spreken van recht, waarbij de geweldenaar zijn opgelegde straf achter de tralies uitzit.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: