Trucks met schelpzand heengezonden door politie

Het is de politie van Coronie gelukt om na een tip in de avond van vrijdag, vier trucks die bezig waren met het vervoeren van schelpzand aan te houden. De trucks reden richting Nickerie en het lukte de politie om deze voertuigen in Totness aan te houden. Het transport in de avonduren wekte argwaan bij de politie. Er moesten bij de aanhouding heel wat documenten overgelegd worden. Het bleek dat de vervoerders het zand hadden opgekocht van een derde die het weer van iemand anders had opgekocht. Uit de documenten bleek dat het schelpzand afkomstig was van het terrein van een vergunninghouder.
Volgens Harold Sijlbing, districtscommissaris (dc) Coronie, zijn er slechts drie personen in het district die een vergunning hebben om schelp af te graven. Behalve deze drie personen mag niemand schelp laten afgraven op hun terreinen.
De illegale schelpopgravingen hebben de volle aandacht van de dc. Hij heeft als eerst een schrijven gericht naar Nimos. Daarin wordt aan Nimos gevraagd om een onderzoek in te stellen en het commissariaat te adviseren over te nemen maatregelen. “Mag er verder afgegraven worden of moet het stopgezet worden?” Het eerste wat Sijlbing denkt te doen, zijn de schelpafgravingen reguleren en ervoor zorgen dat een ieder bewust wordt gemaakt van de bescherming van het milieu van het district. Een andere actie die hij zal ondernemen, is om de gebieden waar er wel afgegraven mag worden in kaart te brengen.
 

error: Kopiëren mag niet!