Staatsolie onderzoekt gedeeltelijke aandelenspreiding

In afstemming met de regeringsautoriteiten is Staatsolie in het kader van haar beleidsformulering voornemens een onderzoek te verrichten naar een eventuele partiële spreiding van haar aandelenbezit. Na de succesvolle uitgifte van obligaties in 2010 in de lokale markt waarmee USD 55 miljoen is verkregen en het afsluiten van de internationale lening van USD 235 miljoen, ter financiering van het investeringsprogramma 2008-2012, wil Staatsolie in verband met de financiering van haar investeringsprogramma 2013-2015 de mogelijkheid onderzoeken van een uitgifte van aandelen. Hierbij kan de Staat tevens een minderheidsdeel van haar aandelenbezit afstoten en de verkregen financiële middelen aanwenden voor prioritaire nationale doelstellingen. Dit, naar het voorbeeld van andere nationale olie- en gasmaatschappijen in de wereld.
Bekende voorbeelden in de regio die dit “democratiseringsproces” succesvol hebben doorlopen, zijn Ecopetrol van Columbia en Petrobras van Brazilië. Deze bedrijven hebben gefaseerd een minderheidsdeel van het aandelenbezit wijd verspreid geplaatst. Daarbij is het uitgangspunt dat het bedrijf als strategische “asset” van de Staat behouden blijft, leidend geweest. Deze aandelenspreiding heeft geresulteerd in versterking van de marktwerking met daaraan gekoppeld verruiming van de mogelijkheden tot opvoering van de productiviteit en efficiëntie. Deze bedrijven behoren thans tot de groep van “World Class” bedrijven met een robuuste besturingsstructuur.
Voor het onderzoek zal een “Commissie Onderzoek Democratisering Staatsolie” wordeningesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de regering en van Staatsolie. Dagblad Suriname gaf in een eerdere editie dit reeds te kennen. Vanwege het belang zal de vereiste expertise worden ingeroepen van nationale en internationale
instanties die ervaring hebben opgedaan met zulke trajecten. Zoals het Staatsolie betaamt, zal zij het onderzoek op een professionele wijze aanpakken. Er zal projectmatig te werk worden gegaan, met voorafgaande definiëring van de beleidscondities, in afstemming met alle stakeholders en maatschappelijke groepen en met inachtneming van wet- en regelgeving. Het vertrouwen dat Staatsolie van de gemeenschap geniet, wordt door Staatsolie hoog gewaardeerd en dat moet behouden blijven. De gemeenschap zal regelmatig geïnformeerd worden over de status van het onderzoek en het finaal regeringsstandpunt.
 

error: Kopiëren mag niet!