Regering steekt stokje voor salariscorrectie SWM

Het personeel van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is sinds gisteren in staking. De directe aanleiding voor deze actie is de weigering van de regering de 12% loonsverhoging uit te betalen. De bond was ruim een week geleden akkoord gegaan met het voorstel van de Bemiddelingsraad (BR) voor een 12% loonsverhoging. De bond had aanvankelijk een salariscorrectie van 15.3% geëist. Nadat dit bod door de directie van de tafel was geveegd, legden de medewerkers het werk neer en besloot de BR te interveniëren. De bemiddeling resulteerde in een voorstel van de raad van 12%, hetgeen met gemengde gevoelens werd aangenomen door de leden van de bond. Ook de directie kon meegaan met dit voorstel.
Adviseur Robby Naardendorp van de SWM Personeelsbond zegt dat van hoger hand de opdracht is gegeven aan de directie de 12% salariscorrectie niet uit te betalen.  Naarendorp kenmerkt deze handeling als het desavoueren van de raad. Zulks is nooit eerder voorgekomen. De beslissingen die de raad neemt, worden altijd gerespecteerd. De raad neemt nooit zomaar een besluit. Het zijn weloverwogen beslissingen die genomen worden nadat de raad zich omstandig heeft laten informeren door alle partijen in het geschil. Het personeel blijft in actie totdat de directie groen licht krijgt van de regering de 12% correctie uit te betalen.

error: Kopiëren mag niet!