Jules Ajodhia: ‘Ik respecteer het besluit van volwassen personen’

‘Ik respecteer het besluit van volwassen personen. Het ligt niet in mijn aard om personen een natrap te geven, ze zullen het op hun eigen geweten dragen’, geeft het erelid van de VHP, Jules Ajodhia, desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen betreffende het overlopen van een van de ondervoorzitters van de partij, Soecil Oemar naar de NDP. ‘Hij is een heel goede vriend van mij, er verandert niets aan de onderlinge relaties’, zegt hij met klem. Ajodhia was namelijk de persoon die zich sterk heeft beijverd om Oemar de plek van ondervoorzitter binnen de partij te laten krijgen. ‘Op die manier zou er een moslimbroeder deel uitmaken van het hoofdbestuur.’ Ajodhia volstaat met de woorden ‘het is jammer, ik betreur het.’
Ajodhia waarschuwt ervoor om met oneigenlijke argumenten te strooien om de overstap naar de NDP goed te praten. Ajodhia zegt niet bekend te zijn met de reden van de overstap van zijn goede vriend. ‘Het is niet een zaak die mij regardeert, ik ga mij niet uitlaten daarover.’ Ook voegt hij eraan toe dat het een recht is om een politiek besluit te nemen en te kiezen voor andere politieke partijen. Volgens Ajodhia is hij niet de persoon die hierover een oordeel zal vellen. Het democratisch recht geeft de personen alle vrijheid een politieke keuze te maken. ‘Wat God doet, is goed, maar ik geloof ook in de wet van karma. Soms zijn er golven en stromen die door de natuur veroorzaakt worden, maar deze komen vanzelf tot bedaren.’
Eerder maakte de Pitbull-groep, die behoorde tot de groep van Ajodhia, de overstap naar de NDP. Ook prominent lid van de VHP, Vijay Chotkan, maakt sinds kort deel uit van deze paarse partij. ‘Hetgeen wat ik zeg over Oemar geldt ook voor deze heren’, benadrukt Ajodhia. Verder sluit hij zich aan bij de uitspraken gedaan door partrijvoorzitter Santokhi betreffende het overlopen van VHP’ers . ‘Dit gebeuren inspireert mij om met meer kracht mijn bijdrage te leveren aan de groei en bloei van de VHP.’
Ajodhia zegt met klem dat de overgelopen VHP’ers niet met oneigenlijke argumenten moeten komen om hun overstap goed te praten. Romeo Jokhoe, die lid was van de Adviesraad en niet gekozen is als rr-lid in het ressort Kwatta, en Anwar Khedoe, die wel als rr-lid is gekozen te Saramaccapolder, zouden allerlei niet valide redenen aanhalen om hun handeling goed te praten. ‘Ze zeggen dat zij niet gekend worden binnen de VHP. Hoe word je niet gekend als rr-lid. Verder kunnen we ook niets aan doen als je niet wordt gekozen als rr-lid. Je moet ook aanhang hebben.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!