Pertjajah Luhur royeert leden die tegen anti-corruptiewet zijn

De politieke partij Pertjajah Luhur (PL) zegt bij monde van haar voorzitter Paul Somohardjo dat partijleden die tegen de anti-corruptiewet zijn, onmiddellijk geroyeerd zullen worden. “Wij zijn absoluut niet tegen de anti-corruptiewet”, zegt de PL-voorzitter tegenover Dagblad Suriname. Van de achterban verneemt de PL-voorzitter dat het gerucht wordt verspreid in de gemeenschap en de media dat PL tegen de behandeling is van deze wet. “Integendeel, tijdens mijn DNA-voorzitterschap heb ik de anti-corruptiewet op de agenda geplaatst, maar deze is nooit behandeld, omdat er wijzigingen moesten worden aangebracht aan de conceptwet”, zegt de gewezen DNA-voorzitter. “Niet alleen de parlementariër Ronny Tamsiran is voor de behandeling van de wet, maar alle PL- parlementariërs staan achter de behandeling”, zegt Somohardjo.
Corruptie kan omschreven worden als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het benadeelt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie. Deze definitie wordt gehanteerd door Transparancy International. Hierbij gaat het dus om het direct of indirect smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen, teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden. Het voornoemde betekent dat een functionaris geen giften in welke vorm dan ook mag ontvangen van derden, in ruil voor het verrichten van werkzaamheden onder diensttijd die vallen onder de reguliere werkzaamheden, of voor het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met de dienst, wet, beroepsafspraken of werkafspraken.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!