Mets overhandigt boek aan Minov-minister

Eddy Kuiper, marketing manager van de Mets, heeft een exemplaar van het boek “Savanne Educatiecentrum” aan Onderwijsminister Shirley Sitaldin aangeboden. Hij vroeg de minister het daarheen te leiden dat leerlingen, voornamelijk die van de 4e, 5e en 6e klas, in het bezit komen van dit boek. De minister beloofde dat ze met behulp van de bestaande distributiekanalen binnen het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), de distributie zal laten plaatsvinden.
Ongeveer een jaar geleden startte de Mets met een educatiecentrum op het terrein van Colakreek. Dit centrum is toegankelijk voor een ieder en is bedoeld voor het verschaffen van educatie omtrent savannegebieden. Deze informatieverschaffing moet zo breed als mogelijk en handelt over allerhande zaken het savannegebied rakende. De bezoeker van dit centrum kan bijvoorbeeld geïnformeerd worden over de verschillende soorten ecosystemen en de geschiedenis van deze systemen. Sinds kort heeft de Mets in het verlengde hiervan het boekje “Savanne Educatiecentrum” uitgegeven. Het boek moet onder andere dienen als handvat voor leerkrachten en ondersteuning bij het lesgeven. De afdeling Curriculumontwikkeling van Minov heeft dit boek, dat een beknopt overzicht geeft van het centrum, getoetst voordat het naar de drukker ging.

error: Kopiëren mag niet!