‘Onderwijs vereist gemeenschappelijk effort’

De slagingsresultaten van de vwo-scholen liggen dit jaar wat hoger dan het afgelopen jaar. Ex- minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Raymond Sapoen zegt dat in het afgelopen jaar er veel inspanningen zijn gepleegd om een beter resultaat te halen dan de voorgaande jaren. Ouders, studenten, docenten en zelfs NGO’s werden betrokken om een handje mee te helpen. Volgens de bewindsman is onderwijs niet iets van alleen het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), maar het eist een gemeenschappelijk effort. “Wij allemaal zijn verantwoordelijk voor het behalen van een optimale prestatie.” In het afgelopen jaar zijn er een aantal fundamentele zaken in place gebracht. Een korte termijn actie was de zorgverbreding naar de scholen die deze het hardst nodig hadden. Dus de minder goede scholen, die structureel jaren achter elkaar slechte prestaties hadden neergezet, kregen individuele aandacht van het ministerie. Het ministerie heeft daarnaast ook gewerkt om op middellange termijn de prestaties van de leerlingen bij te sturen door de introductie van de diagnostische toets. Dit moet helpen om tijdig te kunnen identificeren waarin de leerlingen zwak zijn.
De diagnostische toets is dit schooljaar als pilot geïntroduceerd voor de vijfdeklassers van de basisscholen. Sapoen zegt dat de bedoeling is dat op den duur zelfs de eersteklassers deelnemen aan de diagnostische toets. Voorts is er ook gewerkt aan de kwaliteit van de leerkrachten in het voortraject. Hiermee doelt hij op de invoering van de nieuwe stijl SPI. De ex- minister van Onderwijs is van oordeel dat goed onderwijs vanaf het kleuteronderwijs moet beginnen en vandaar dat er flink is geïnvesteerd. Sapoen zegt blij te zijn dat wat betreft het vos-niveau er een kleine stap voorwaarts is gemaakt. Hij hoopt ook dat de resultaten van de basisscholen ten opzichte van het afgelopen schooljaar beter zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!