Helen Khargi-Vishnudathschool verwacht 80% geslaagden

Op de Helen Khargi-Vishnudathschool aan de Derde Rijweg te Kwatta beleefden de zesdeklassers met spanning hun eerste toetsdag. De leerlingen zijn op tijd begonnen met de toets. Voor gisteren stonden op het rooster de vakken Tekstbegrip, Hoofdrekenen en Aardrijkskunde. Schoolhoofd Ruben Nathoeni vindt dat de 67 zesdeklassers van zijn school goed zijn voorbreid op alle onderdelen van de toetsing. In de afgelopen jaren heeft de Helen Khargi-Vishnudathschool een slaagpercentage gehad van ruim 80%. De investering in de leerlingen geeft Nathoeni voldoende vertrouwen in weer een prachtig resultaat dit jaar. De uitslag is op 13 augustus.
De glo-toets had op de OS Marowijneproject 2 ook normaal voortgang. Dagblad Suriname vernam dat het toetswerk laat is opgehaald en het niet duidelijk was of de zesdeklassers nog zouden deelnemen aan dit toetsmoment. Het schoolhoofd informeerde Dagblad Suriname dat de toetsing toch een normaal verloop had, los van het feit dat de leerlingen wat later begonnen. Er was een klein oponthoud vanwege een communicatiestoornis.

error: Kopiëren mag niet!