Brand droogoven creëert onveilige werksituatie op BOG

Afgelopen vrijdag vloog een droogoven in het nieuwe laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) in brand. Daarbij kwam een aantal schadelijke chemische stoffen vrij zoals zwavelzuur en kaliumdichromaat. Het personeel is enorm gebelgd dat het nog steeds niet adequaat beschermd is tegen deze onveilige situatie op de werkvloer. De droogoven staat op de afdeling Tuberculose en wordt gebruikt voor het steriliseren van glazen buizen. Met de ingebruikname van het moderne centraal laboratorium zijn ook de veiligheidsregels aangepast conform de kwaliteitsstandaarden en protocollen voor laboratoriumwerk. Zo is het personeel verplicht aangepaste werkkleding te dragen, om zich te beschermen tegen vrijgekomen gassen. Die beschermende uitrusting bestaat uit een speciale goed sluitende werkjas, aangepast schoeisel en steriele mond- en hoofdkap. Ondanks het feit dat de internationale kwaliteitsstandaarden dit verplichten, blijkt het personeel nog steeds niet in het bezit te zijn van beschermende uitrusting.
De Bond van Personeel bij het BOG heeft ettelijke keren de kwestie geëntameerd bij de leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Met de BOG-leiding was de bond vorig jaar november overeengekomen dat de kledingtoelage van de medewerkers wordt verhoogd om de uitrusting aan te schaffen. De kledingtoelage is sinds de ondertekening van die overeenkomst nog steeds niet uitbetaald.
De medewerkers wijzen er op dat de gevolgen van de stroombrand erger konden zijn, als de droogoven gevestigd was op de middenvleugel van het laboratorium. Het bondsbestuur wacht op Volksgezondheid-minister Michel Blokland, om van hem te vernemen wanneer de aangepaste kledingtoelage wordt uitbetaald. De raad van minister had deze kwestie enkele maanden terug doorgeleid naar het onderhandelingsorgaan van Binnenlandse Zaken (Biza).

error: Kopiëren mag niet!