Grond verkrijgen en verhandelen met valse voorwendselen strafbaar stellen

Stichtingen of naamloze vennootschappen (nv’s) die onder valse voorwendselen percelen verkrijgen en die verhandelen, moeten gestraft worden. De verdiensten verkregen uit deze commerciële handeling moeten als zwart geld worden aangemerkt en dienen derhalve te vallen onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Dit zegt Nieuw Front/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien aan Dagblad Suriname. De parlementariër reageert hiermee op de kwestie waarbij het schoolterrein van OS Gijsbertus is uitgegeven aan een stichting, die het grondhuurrecht heeft doorverkocht aan derden. Gajadien typeert deze handeling als corruptie. Hij heeft afgelopen dinsdag bij de behandeling van de Wet MOT getracht de coalitie zover te krijgen om deze handelingen van de zogenaamde stichtingen en nv‘s als ‘verdachte transacties’ aan te laten merken. ‘Ik sta erop dat dienstverleners deze gedragingen van de leden van zo een stichting of nv doorspelen naar het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Zo zouden notarissen die akten passeren van dergelijke stichtingen, deze moeten doorgeven aan het Meldpunt. Het is publiekgeheim dat deze organisaties in Suriname veelal eigendom zijn of beheerd worden door politiek prominente personen.’
Gajadien zou de regels en voorwaarden vervat in de gewijzigde Wet MOT en de Wet Identificatieplicht voor Dienstverleners verder verscherpen, waardoor een verbeterd anti-witwasregiem voor Suriname gecreëerd zou zijn. De coalitie is niet meegegaan met de opvatting van Gajadien, waardoor die verscherping ook niet is doorgevoerd. Het assembleelid heeft daarom met gemengde gevoelens gestemd voor aanname van de gewijzigde Wet MOT.
Gajadien vindt het corrupt wanneer stichtingen percelen aanvragen voor het winnen van steenslag, maar deze verkavelen en verder verhandelen. ‘De verscherping in de Wet MOT zou verder kunnen worden doorgevoerd in de voorwaarden en regels vervat in de anti-corruptiewet.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: