Cobus Zorgvervoer genoopt tot sluiting

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Stichting ‘Wan Occassie’, heeft onlangs een schrijven gehad van de directeur van Zorgvervoer Cobus, waarin de dienstverlening aan mensen met een beperking wordt opgezegd. Het schrijven is gericht aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Als reden voor de opzegging wordt de slechte financiële positie van het bedrijf opgegeven. Koendjbiharie zegt dat mensen met een beperking slechts SRD 250 per maand uitgekeerd krijgen. Het is begrijpelijk dat de directie van Cobus onmogelijk een bedrag aan de doelgroep kan vragen, om kostendekkend te opereren. Thans moeten de passagiers die zijn geabonneerd maandelijks een bedrag van SRD 100 betalen.
Volgens Koendjbiharie zal de stopzetting van de dienstverlening ervoor zorgen dat  mensen met een beperking, die reeds zijn geïsoleerd, verder geïsoleerd raken. Er zijn velen onder hun die naar het werk of naar school moeten. Weer anderen moeten naar de dagopvang. Ook zullen vele gezinssituaties ontwricht worden. Degenen die niet naar school kunnen of naar de dagopvang, moeten opgevangen kunnen worden. Werkende ouders, maar bovenal alleenstaande werkende ouders,  krijgen een probleem, omdat er voor opvang gezorgd moet worden. Mensen met een beperking en degenen die in de publieke sector werken, komen in een benarde positie te verkeren. De directeuren zullen terecht geen rekening houden, waardoor er voor zo een werknemer niets anders op zit dan ontslag te nemen. Koendjbiharie hoopt dat de regering inkomt met de nodige hulp, zodat er heel wat narigheid voorkomen kan worden.
De directeur van Cobus Zorgvervoer, Julien Dijksteel, zegt dat hij vanwege de verlieslatende situatie van deze dienst besloten heeft om de diensten aan de zorgbehoevenden per 1 september stop te zetten. De brandstofsubsidie die wordt normaal gegeven door de overheid, maar de baten die het bedrijf genereert, zijn desondanks niet genoeg om de kosten te dekken. Cobus dreigde ook vorig jaar haar werkzaamheden binnen de zorgsector te staken vanwege de verhoogde brandstof. Na veel gesprekken kwam de regering in met een subsidiemaatregel. Dijksteel zegt dat het verhogen van het subsidiebedrag geen uitkomst is. ‘De regering moet bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren van mensen met een beperking voldoende accommoderen, zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.’
Dijksteel zegt dat men aan de mensen met een beperking geen marktconforme tarieven kan vragen. De kosten zijn heel hoog. Zulke bedrijven hebben altijd een exploitatietekort. Het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB), een werkarm van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, heeft ook een dienst die zich bezighoudt met het zorgvervoer. Dijksteel meent dat de overheid de taak van het vervoeren van de mensen met een beperking op zich moet nemen of dat de overheid het NVB zodanig moet accommoderen dat zij een ieder kunnen vervoeren. Dijksteel zegt dat als er een model gevonden wordt dat kostendekkend is, het bedrijf verder zal gaan met het vervoeren van passagiers met een beperking, zo niet dan stoppen zij met de dienstverlening.

error: Kopiëren mag niet!