LVV brengt oriëntatiebezoek Coronie

 Onderdirecteur van het onderdirectoraat Landbouw, Suresh Algoe, heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan Coronie. Hij heeft een kijkje genomen bij onder andere drie lozingen die opgeschoond worden en de dam te Burnside. Na een onderhoudsgesprek met MNO vervat en Sunecon heeft LVV de verantwoordelijkheid op zich genomen van de 11 kilometer opschoning van de kanalen.
Het is van groot belang dat de lozingen worden opgeschoond, aangezien wateroverlast een knelpunt is voor de agrarische sector in het district. Voornamelijk de rijstsector komt hierdoor in gevaar. De sluizen moeten beter functioneren; daartoe heeft Algoe bepaalde toezeggingen gedaan. In totaal 11 kilometer aan lozing welke te kampen heeft met achterstallig onderhoud en daardoor dichtbegroeid is,  zal met de nodige spoed worden opgeschoond.
Een goede infrastructuur zal rijstverbouwers motiveren hun werk vol goede moed voort te zetten. Ook zullen hierdoor de inkomsten van vissers verzekerd zijn. Een goede ontwatering zal ook de veeteelt in het district bevorderen. De veehouders moeten zich evenwel aan de regels houden en geen vee op de dammen laten grazen, omdat hierdoor alles weer kapotgetrapt wordt. Momenteel is de dam volledig platgedrukt en op sommige plekken zelfs verdwenen. Als hiermee geen rekening gehouden wordt, zal de dam om de zes maanden opnieuw verhoogd moeten worden. Met de opschoning is terstond een aanvang gemaakt omdat een graafmachine vanuit Paramaribo naar het district was getransporteerd. Het district Coronie mag terugzien op een vruchtbaar bezoek.

error: Kopiëren mag niet!