Weduwe bedreigd met ontruiming perceel

De echtgenoot van Sansoenita Abdoelrahman -Rodjan  kocht in september 2006 een stuk perceel aan de Verlengde Houttuinweg 179. Het perceel was van de oom van zijn vrouw Sansoenita. De oom verkocht het perceel voor SRD 5000, omdat hij dankbaar was dat het echtpaar hem in huis had genomen en hem verzorgde. Het huis is gebouwd op dat bewuste perceel. De betalingen aan de oom zijn ten overstaan van de notaris geschied. De oom was slecht ter been en hulpbehoevend. Enkele maanden daarna gaf het echtpaar Abdoelrahman de oom nog eens SRD 5000.  Het echtpaar heeft 5 kinderen.  Man Abdoelrahman stierf kort nadat hij het perceel gekocht had. De weduwe stond alleen voor de zorg van haar kinderen en de oom.
De narigheid kwam enkele maanden na de dood van Abdoelrahman. De zoon van de oom en zijn schoonouders meenden recht te hebben op het perceel. In april 2007 was het zover. Zij kreeg een deurwaardersexploot, met vermelding dat ze het perceel moest ontruimen. Ze liet zich niet onbetuigd en stapte naar de rechter. Zij kreeg de gelijkheid aan haar zijde. Het perceel is domeingrond. Het moest nog overgeschreven worden op de naam van weduwe Abdoelrahman. Ze had daarvoor alle benodigde stukken reeds verzameld. Ook een bereidverklaring van ex-ROGB-minister Jong Tjien Fa had ze op zak. De oom moest de overdracht in orde maken. Vanaf dat moment kwamen er ruzies en spanningen in huis. De oom had er niet zoveel zin in, totdat de geldigheid van alle verzamelde  documenten waren vervallen. Ondertussen werd de oom ziek en moest hij verpleegd worden in het ziekenhuis. Zijn zoon bepaalde dat hij niet terug zou gaan naar het huis van Abdoelrahman. Hij werd na ontslag uit het ziekenhuis geplaatst in een bejaardentehuis. Er volgde een tweede en een derde deurwaardersexploot van de zoon en zijn familie.
Abdoelrahman stapte  weer naar de rechter en kreeg wederom het gelijk aan haar zij. Intussen had ze via de rechter gedaan gekregen dat het perceel bij de notaris kon worden overgeschreven op haar naam, zonder de handtekening van de oom.  Dat was in maart 2012. Ze kreeg de schrik van haar leven toen de notaris haar vertelde dat het hypotheekregister vermeldde dat het perceel op naam staat van een zekere mevrouw R. H. Deze nieuwe eigenaar had het perceel op 11 september 2011 gekocht. Nadat de oom in  twee dagen aan alle formaliteiten  had voldaan, schreef hij het perceel op 13 september 2011 over op naam van R.H. Abdoelrahman kreeg van Domeinkantoor te horen dat de overheid niets meer kan doen. Het zou een fraudezaak zijn. Het enige wat ze nog kan doen, is weer naar de rechter stappen. Intussen heeft Abdoelrahman beslag laten leggen op het perceel, waarin zij flink wat geld heeft geïnvesteerd. De weduwe is radeloos.

error: Kopiëren mag niet!