Vereniging van Installateurs organiseert installateursavond

De Vereniging van Installateurs (VIS) heeft het afgelopen jaar diverse meetings gehad met de SWM, de brandweer, de ministeries van ATM en ROGB, de EBS, de stuurgroep Bouw en Constructiesector van het ministerie van Openbare Werken en ook met de Nationale Electro-technische Commissie van het Surinaams Bureau voor Standaarden (NEC).
Uit deze gesprekken blijkt duidelijk de noodzaak en behoefte aan duidelijke
regulering en ordening binnen de installatiesector. Ook zijn de vergunningsvoorwaarden ten aanzien van de bedrijfsvestiging en de regeling tot erkenning als installateur bij de EBS versoepeld, waardoor er een toename is te
bespeuren in het aantal eenmanszaken in de branche. Monteurs, installateurs
bieden allerlei diensten aan voor huis-, tuin-, poort-, garagedeuren-, feestverlichting-, antenne-, schotels-, security-, alarm-, camera-, hydrofoor en brandsystemeninstallaties. Verbetering van de kwaliteit en veiligheid, het scholen van de betrokkenen, maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zaken die de VIS voor de sector en haar leden wil bewerkstelligen.
De VIS organiseert daarom in samenwerking met de KKF op dinsdag 17 juli een installateursavond om 19:00 uur in het KKF-gebouw aan de Kernkampweg. Het Korps Brandweer Suriname zal een presentatie geven over de laatste ontwikkelingen alsook suggesties aandragen waarop installateurs kunnen inspelen. Op deze avond zullen installateurs en het bestuur van de VIS hun inzichten en visies met elkaar delen en de behoefte aan (her) scholing peilen. Ook inschrijvingen van nieuwe leden wordt aanbevolen. In belang van een veiliger Suriname is de aanwezigheid van alle actoren van eminent belang.

error: Kopiëren mag niet!