Pertjajah Luhur hanteert nieuwe stijl voor Centrale Jongerenraad

De Pertjajah Luhur heeft een nieuwe stijl toegepast bij het bemannen van haar Centrale Jongerenraad. Uit het gisteren gehouden jongerencongres “Jongeren in de politiek” hebben PL-jongeren uit verschillende districten, leeftijdsgenoten voorgedragen die zitting mogen hebben in het bestuur van de Centrale Jongerenraad. Het hoofdbestuur heeft aan de hand van een organogram het bestuur samengesteld. Er wordt een landelijke algemene voorzitter benoemd, met daaronder zes ondervoorzitters. Hun beleidsgebieden zijn o.a. ‘Sport-, cultuur- en sociaal beleid’, ‘Communicatie en organisatie’, ‘Transport en productie’, ‘Handel en industrie, arbeid en werkgelegenheid’ en ‘Ontwikkeling binnenland’. Uitblinkers op de verschillende vlakken worden ingezet en krijgen de verantwoordelijkheid om hun beleidsgebied gericht op het jongerengebeuren uit te voeren. Dit geschiedt onder begeleiding van het PL-hoofdbestuur en extra bijscholing op de zes verschillende vlakken.
Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo worden de jongeren klaargestoomd voor de verkiezingen in 2015. “Momenteel zijn wij bezig onze ‘gladiators’ de nodige skills bij te brengen. Wij verwachten dat uit de groep jongeren van vandaag er ook enkele ‘gladiators’ voortkomen”, zei Somohardjo. Voor de jongerenraad kan elke voorgedragen jongere die een bepaalde bekendheid geniet in het district vanwaar hij/zij afkomstig is, zich kwalificeren. ‘Daarnaast is het sociaal gevoel voor de medemens een criterium dat zwaar weegt bij de beoordeling’, zei de PL-voorzitter.
Tijdens het congres werden de jongeren ingelicht over de verschillende activiteiten waarmee de Pertjajah Luhur bezig is. De PL-voorzitter motiveerde de jongeren in eigen persoon niet stil te blijven staan, maar de verschillende trainingen die aangeboden worden, aan te grijpen om zodoende bredere mogelijkheden te creëren en waar nodig zelfondernemend te worden. De rode draad over het gehele congres was dat jongeren zich het best kunnen scholen voor betere ontwikkelingskansen. Deze boodschap kwam ook uit de verf tijdens de speeches van de inleiders Raymond Sapoen en Abigail Lie A Kwie.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!