Bond pa tegen benoeming nieuwe od Delinquentenzaken

De Bond van Penitentiaire ambtenaren in Suriname (BPAS) is tegen de mogelijke benoeming van Paulus Pinas tot waarnemend onderdirecteur Delinquentenzaken. Pinas wordt niet gedragen  door de BPAS. Als de benoeming van Pinas toch wordt doorgedrukt door Juspol-minister Edward Belfort, zullen de bondsleden het werk neerleggen. Het is niet slechts de regering die beslist in de aanstelling van de ODDZ. Met de BPAS was in 2000 overeengekomen hoe dat zou plaatsvinden. De kort gedingrechter heeft onlangs ook bevolen dat de bond een voordracht moest doen voor de invulling van de post. BPAS-voorzitter Gustaaf Gallant deelt Dagblad Suriname mee dat de bond Regillio Blijd, directeur van de strafinrichting Santo Boma,  had voorgedragen voor deze post. De bond verneemt tot haar grote verbazing dat minister Edward Belfort van plan  is Pinas te benoemen.
Pinas, die zelf lid is van de BPAS,  wordt volgens Gallant niet gedragen door de bond, omdat hij handelingen gepleegd zou hebben die de BPAS hebben ondermijnd. Hij zou als doorgeefluik hebben gefungeerd voor de Juspol-ministers en andere leidinggevenden van het ministerie. Hij zou daarvoor zijn beloond door ex-minister Chandrikapersad Santokhi, Martin Misiedjan en de huidige Juspol-bewindsman.  Pinas zou zich ook loyaal opstellen tegenover de minister, omdat hij uit hetzelfde politieke kamp afkomstig is als Belfort. Conform het herstructureringsplan  moet de post van ODDZ worden ingevuld door een penitentiaire ambtenaar in hoge rang. Dat is de reden dat de BPAS de directeur van de strafinrichting Santo Boma had voorgedragen. Volgens Gallant is  minister Belfort  met een scenario bezig. Het is volgens hem duidelijk dat de bewindsman  de vakorganisatie niet lust en alles doet om de bond te ondermijnen. De leiding van justitie negeert zelfs het rechterlijk bevel. Na de aanstelling van een pa in een hogere rang als waarnemend ODDZ zullen de korpsleden opgetrokken moeten worden. Verschillende leidinggevenden bij justitie hebben jarenlang gepoogd dit tegen te houden. Vandaar dat de herstructurering, die sinds 1992 is beloofd, nog steeds niet is uitgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: