Nieuwe Suralco-topman op bezoek bij NH-minister Hok

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft op woensdag 11 juli 2012 de nieuwe general manager van Suralco, ir. Ruben Halfhuid, voor een kennismaking ontvangen. De nieuwe Suralco-topman is al bijkans 2 weken in functie. Hij gaf in het gesprek aan dat het in zijn streven past om in een win-win-relatie te proberen de bauxiet- en aluinaarde-industrie voor Suriname te behouden. Hij realiseert zich dat het bedrijf, net als de aluminiumindustrie internationaal, moeilijke tijden doormaakt; hij is ervan overtuigd dat het bedrijf er doorheen komt. Zaken die het functioneren van het bedrijf bemoeilijken, zijn o.a. de dalende aluminiumprijs tot USD 1.900 per ton en de stijgende olieprijzen.
Binnenkort komt er een delegatie van de Alcoa naar Suriname die met de regering zal praten over de verdere samenwerking. Minister Jim Hok haalde enkele van de zaken aan die momenteel op tafel liggen in de dialoog met het bedrijf. Ondermeer betreft het de ontwikkeling van Nassau, de energietarieven en de kwestie van de stuwdam. De minister is ervan overtuigd dat ook met de nieuwe directeur de relatie met Suralco zich positief zal blijven ontwikkelen. Er is afgesproken dat het maandelijks overleg met de energieleveranciers, waaronder Suralco, de EBS, Staatsolie en het ministerie, gecontinueerd zal worden. Dit geldt ook voor het tweewekelijks beraad tussen het Bauxietinstituut Suriname en het bauxietbedrijf.
Ten slotte gaf zowel NH-minister Hok als Suralco-directeur Halfhuid aan er alles aan te zullen doen om de goede samenwerking te handhaven en waar mogelijk uit te diepen.

error: Kopiëren mag niet!