Ruim 20% glo-leerkrachten afwezig door ziekte

Uit gegevens van de afdeling Inspectie blijkt dat ruim 20% van de leerkrachten van het gewoon lager onderwijs op jaarbasis frequent afwezig is wegens ziekte. De personeelsadministratie van het openbaar onderwijs wordt verricht door het Bureau Lager Onderwijs (BLO). De verzuimstaten van zowel het bijzonder onderwijs als van het openbaar onderwijs worden ter controle voorgelegd aan Inspectie. Aan de hand van deze staten is een overzicht gemaakt van het verzuim op scholen van het openbaar onderwijs in de districten Paramaribo, Wanica en Nickerie. De informatie is opgenomen in deel 1 van het Rapport van de Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie.
Over het schooljaar 2010 – 2011 waren bij de 30 openbare lagere scholen in Paramaribo, 5.126 meldingen van afwezigheid. Hiervan kende de Openbare School II te Welgelegen het hoogste aantal verzuimen (586). In het district Wanica bedroeg het leerkrachtenverzuim op 32 openbare scholen, 4.436 meldingen, waarvan 485 op OS Welgedacht C. In Nickerie werden op 20 openbare scholen 1.253 meldingen voor verzuim genoteerd, waarvan 372 voor de OS III Nickerie.
Volgens de task force is het opmerkelijk dat het verzuim onder leerkrachten in het district Paramaribo in vergelijking tot Wanica groter is. Dit, ondanks het feit dat Wanica een groter aantal leerkrachten telt. De task force ziet het terugdringen van het ziekteverzuim van leerkrachten als een hoge prioriteit. “Immers, de kwaliteit en het rendement van ons onderwijs hangen hiermee ook sterk samen. Vooral als dit gecombineerd wordt met de reeds beschreven problematiek van de effectieve lesuren of lesdagen. Dat het veelvuldig verzuim onder de leerkrachten gevolgen heeft voor de onderwijskosten, lijkt evident.” Ook voor de sfeer op de scholen is veelvuldig verzuim niet wenselijk, vindt de task force.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!