Minov kampt met grondproblemen

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling kampt met grondproblemen. Dit staat aangeven in deel 1 van het rapport van de Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie. Het ministerie kan moeilijk tot het bouwen van meerdere schoollokalen overgaan, omdat er geen gronden beschikbaar zijn. Aan de task force is meegedeeld dat alle indertijd beschikbaar gestelde domeingronden voor scholenbouw, in de afgelopen regeerperiode voor andere doeleinden zijn uitgegeven. Volgens schoolleiders en de Inspectie is er een nijpend tekort aan lokalen. In sommige kinderrijke buurten, zoals Paramaribo –Zuid, Latour, Flora, Zorg en Hoop, Land van Dijk,Winti Wai en Kasabaholo, is het gebrek aan lokalen zichtbaar groter dan in bijvoorbeeld de districten Coronie, Saramacca en Nickerie. Elk schooljaar zit Inspectie met een plaatsingsprobleem van circa 1.000 leerlingen. Vooral kinderen van Flora en Latour krijgen te maken met dit probleem. De afdeling doet ieder jaar weer haar best om de kinderen te plaatsen. Het gevolg is dat scholen met overvolle klassen komen te zitten. Er zijn scholen met klassen van meer dan 40 leerlingen, constateert de task force.
Op vos- en voj- scholen is het “tekort aan leslokalen” zodanig groot dat de directeuren boekenmagazijnen, gymlokalen, studentenruimtes, lerarenkamers en delen van toiletgroepen hebben laten ombouwen tot leslokalen. Sommige scholen hebben zelfs “zwevende” klassen. De St. Willibrordusschool heeft zo geen praktijklokalen. Voor de praktijklessen “kantoor en verkoop” wordt een normaal leslokaal omgetoverd tot een praktijklokaal. Hierdoor gaat een belangrijk deel van de onderwijstijd verloren. De school heeft ook geen mediatheek en ICT-ruimte. Leerlingen moeten voor de ICT-lessen naar de Oranjeschool en de Poolschool. Doordat leerlingen deze grote afstanden moeten afleggen, verliezen zij enorm veel tijd en komen ze bovendien uitgeput aan.
Het bewust kiezen voor scholen met een hoog schoolrendement veroorzaakt mede het tekort aan lokalen, meent de task force, evenals het feit dat besturen van scholen voor het bijzonder onderwijs zich niet houden aan de algemeen aanvaarde norm van klassengrootte. Door het bijzonder onderwijs geweigerde leerlingen, moeten door het openbaar onderwijs worden ingeschreven. Om te voldoen aan de keuze van ouders en leerlingen voor een bepaalde school, zal het tekort aan lokalen zo snel als mogelijk moeten worden opgelost, zegt de task force. Dit zal het probleem van ouders op scholen opheffen.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: