Hoofdbestuursleden KTPI voorstander consensuslijst

Hoofdbestuursleden van de KTPI hebben te kennen gegeven een consensuslijst te willen voor de aanstaande bestuursverkiezingen. Dit deelt Oesman Wangsabesari van KTPI Nieuwe Stijl aan Dagblad Suriname mee. De hoofdbestuursleden hebben Wangsabesari meegedeeld blij te zijn met de rechterlijke uitspraak, waarbij beslist is dat hij nog steeds ondervoorzitter is van de KTPI. Wangsabesari werd in februari 2012 geroyeerd uit de partij, vanwege zijn kritiek op de wijze waarop de bestuursverkiezingen georganiseerd zouden worden. Met zijn kritiek haalde Wangsabesari de woede van KTPI-voorzitter Willy Soemita op de hals.
De hoofdbestuursleden schijnen het getouwtrek in de partij meer dan zat te zijn en willen de gelederen sluiten. Ze hebben geen moeite met de voordracht van een consensuslijst, met kandidaten die ook uit de gelederen komen van KTPI Nieuwe Stijl. Vandaag is er in kort geding comparitie van partijen. De KTPI en de KTPI Nieuwe Stijl zullen ten overstaan van de rechter voorstellen moeten doen voor een consensuslijst. Als initiatieven van de KTPI uitblijven, zal de rechter beslissen wat gedaan moet worden om te komen tot een gezamenlijk gedragen kandidatenlijst, zegt Wangsabesari.
 

error: Kopiëren mag niet!