Gerold Dompig: Goudzoekers krijgen biomedische pas

De Goudordeningscommisie start binnen een week met de verstrekking van legitimatiebewijzen aan alle geregistreerde goudzoekers. Gerold Dompig van de commissie zegt dat het pasjessysteem een belangrijk onderdeel vormt van de herstructurering van de goudsector. Het gaat om ID- kaarten, waarop alle  biomedische gegevens  van de houder, zoals vingerafdrukken, zijn vervat. Het pasjessysteem is een kostbare, maar noodzakelijke operatie geweest. De software alleen heeft circa  200.000  Surinaamse dollars gekost. Er is bewust gekozen voor deze dure investering, omdat de commissie een degelijk pasjessysteem wilde, waarmee niet gefraudeerd kan worden.
De ID-kaarten hebben een watervast laminaat laagje met ingebouwde chip, met de persoonsinformatie van de goudzoeker. De beveiliging van de chip was nodig om te voorkomen dat de gegevens gemakkelijk gekopieerd kunnen worden voor fraudegevoelige handelingen. De chip registreert alle bewegingen van de kaarthouder, waardoor de verantwoordelijke instanties exact kunnen weten in welke mijn een goudzoeker zich bevindt. Dompig zegt dat de goudzoekers volgende week via een bekendmaking zullen worden opgeroepen om hun pas af te halen. Vanwege de hoge kosten van de operatie zal eenmalig een bedrag van SRD 700 voor lokale goudzoekers in rekening worden gebracht.  De buitenlandse goudzoekers zullen SRD 1700 moeten betalen voor hun pas.
De extra kosten voor de niet lokalen hebben te maken met het antecedentenonderzoek, dat verricht moet worden in het land van herkomst. Het grootste deel van de niet lokalen is afkomstig uit Brazilië. De goudordeningscommissie registreerde ruim 12000 Brazilianen op de goudvelden in het binnenland. De ID-kaart wordt niet zondermeer verstrekt aan buitenlanders. Er volgt eerst een grondig antecedentenonderzoek in Brazilië of ander land van herkomst. Dit, om te voorkomen dat ook criminelen formeel toestemming krijgen van de Surinaamse overheid om te werken in de goudmijnen. Dit onderzoek wordt verricht met medewerking van de ambassades hier te lande. De verstrekking van de legitimatiebewijzen zal simultaan plaatsvinden met de registratie van nieuwe goudzoekers in de goudvelden.

error: Kopiëren mag niet!