Teleurgestelde NDP’ers Saramacca worden opgeroepen

“Teleurgestelde NDP’ers worden opgeroepen terug te keren naar de partij. Er zal alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat zij de partij de rug toekeren.” Dit zei coördinator Arunkumar Ramdhani van de Bouwcommissie zaterdag tegenover Dagblad Suriname. Op deze dag heeft symbolisch de eerstesteenlegging plaatsgevonden van de bouw van een partijcentrum. Dit centrum zal primair functioneren als informatiecentrum. Onder de aanwezigen bevonden zich de NDP-parlementsleden Frits Moesafirhoesein en Rabin Parmessar. Het gebouw komt te staan aan de Landingstraat te Groningen. Het partijgebouw moet dit jaar af zijn. De bouwkosten zijn geraamd op SRD 243.000. De NDP-structuren en politieke vrienden zullen dit bedrag bij elkaar brengen.
‘Enkelen zijn teleurgesteld, omdat ze willen dat alles snel en direct moet gebeuren, vooral grondzaken. Zij vinden dat de problemen te traag worden opgelost.’ Ramdhani legt ook uit dat veel VHP’ers toenadering hebben gezocht om deel uit te maken van de NDP. In bepaalde gevallen gaat het om oud-NDP’ers die de partij jaren geleden vanwege uiteenlopende zaken de rug hadden gekeerd. ‘We krijgen verzoeken van heel veel personen, ook uit andere partijen, oud-NDP’ers en nieuwe mensen.’ Badrisein Sital, die vanwege de agrarische potentie een coördinerende taak heeft in het district, wil alle leden van de partij betrekken bij de ontwikkeling van het district. Niemand moet overgeslagen worden.
Een teleurgestelde NDP’er meldt aan Dagblad Suriname dat ze meer hadden verwacht van haar DNA-lid Frits Moesafierhoessein. Echter valt deze nauwelijks op in het parlement.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!