Ordening binnen vrijheid van meningsuiting

Ruim 3/4 jaar geleden woedde er in Suriname en in Nederland een ware storm naar aanleiding van het voorval te Maripaston waarbij een jonge gouddelver door kogels om het leven kwam. Onmiddellijk na dit gebeuren slingerden de namen van Dino Bouterse en CTU als daders in het rond. Kranten in Suriname stonden er bol van, zo ook via het tv-programma “In de Branding” van Apintie, dat heuse interviews in beeld en ten gehore bracht over mensen die met grote stelligheid beweerden, gezien te hebben dat Dino Bouterse voor de dood van mijnheer King verantwoordelijk was.
De diverse haatzaaiende Facebook-discussiegroepen die het op de huidige regering van Suriname en de president daarvan hebben gemunt, lieten zich niet onbetuigd. Hysterisch liet het haatzaaiersgilde massaal, de charlatans en parvenu´s daaronder voorop, zich op de meest hatelijke en beledigende wijze uit over de naar thans en achteraf blijkt valselijk beschuldigden. De verwensingen richting de beide genoemde ‘geaccusseerden’ logen er niet om. De anticlimax volgde eergisteren toen de rechter in Suriname, de bewaker van Security Bedrijf Mozart integraal vrijsprak c.q. ontsloeg van rechtsvervolging ter zake moord dan wel doodslag op de jongeman King. Hieruit blijkt klip, klaar en duidelijk dat CTU noch Dino Bouterse iets van doen heeft gehad met het tragische voorval te Maripaston. Wat wij uit dit gebeurde kunnen leren is het volgende. Laat je niet leiden door blinde haat en beschadig daarmee niet langer onschuldige mensen c.q. instituten. Dit geheel maakt loepzuiver duidelijk dat zowel de Surinaamse nieuwsmedia alsook het papegaaiengilde der haatzaaiers ertoe overgingen de smaad, laster en belaging richting Dino Bouterse en CTU demonisch gestalte te geven.
Het zou niet misstaan indien betrokkenen ertoe overgingen een strafklacht bij het OM in Suriname neer te leggen. Bronnen berichten  dat er inmiddels een aantal klachten tegen de notoire haatzaaiers binnen de diverse FB-discussiegroepen bij het OM in Suriname is gedeponeerd en dat ook het OM van Nederland bij vervolgstappen  betrokken zal worden.  Voorts is een gerenommeerde strafpleiter in Suriname in de arm genomen, teneinde een formele strafrechtelijke vervolging te doen bewerkstelligen.
Dit alles leert eens te meer, hoe krankzinnig sommige mensen door ordinaire haat en rancune wel kunnen geraken. Eindelijk breekt dan het tijdperk aan waarbij de wildwest taferelen binnen de vrijheid van meningsuiting door justitieel ingrijpen aan ordening onderhevig zal komen te verkeren. De in het vooruitzicht te stellen jurisprudentie zal in dat kader de nodige handvaten aanreiken, hetgeen ertoe moet leiden  dat snoodaards die zich straffeloos aan andermans integriteit denken te kunnen vergrijpen, subiet een halt wordt toegeroepen.
Roy Raymond de Miranda

error: Kopiëren mag niet!