NJP vraagt 100% verhoging studietoelage

Met 18 stemmen voor is de motie voor verhoging van de studietoelage aangenomen tijdens de recente vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP). De motie-indieners vragen een verhoging van 100% op alle studieniveaus. Van de 19 aanwezige NJP’ers heeft 1 zich onthouden van stemming. De motie is ingediend door NJP-ondervoorzitter Praathna Sital met ondersteuners R. Haribhajan, S. Baidjnath Panday, D. Vorswijk, S. Gopal, R. Ramsahai en S. Pinas. In haar schrijven doet Sital het verzoek aan president Desi Bouterse om binnen 3 maanden tijd ertoe over te gaan om in de behoefte van de jongeren te voorzien. Daarnaast vraagt het NJP dat de aanbevelingen over de verhoging van de studietoelage besproken wordt met de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov).
Volgens de NJP-ondervoorzitter voldoen de bedragen die momenteel worden uitgekeerd aan studietoelage niet meer aan de behoefte van de jongeren, aangezien de afgelopen periode op verscheidene vlakken er verhogingen zijn doorgevoerd. “Jongeren zijn niet meer in staat om die extra kosten te betalen. De bedragen van de studietoelage dateren uit 2006. Zo worden voor Havo, vwo, kweekscholen A + B,  Natin, Imeao en BVF SRD 141 uitgekeerd per kwartaal, voor de hoofdkleuterleidsters is dat SRD 183 per kwartaal en geen vrijstelling van boekenhuur. Voor het schakeljaar universiteit is het bedrag SRD 240 per kwartaal en hbo-opleidingen en universiteit is het SRD 255 per kwartaal”, besluit de NJP-ondervoorzitter.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!