Kwakoegron heeft nog een bestuursopzichter

Te Brokopondo, Kwakoegron, vond op vrijdag 6 de installatie plaats van een nieuwe bestuursopzichter, Juliana Zamuel. De installatie geschiedde door de districtssecretarissen Roozer en Albitrouw. Roozer gaf bij de installatie aan dat het een belangrijk moment betreft voor  het dorp en de bestuursdienst, omdat er sprake is van onderbezetting. Hij verwacht dat met deze installatie het werk optimaal kan worden voortgezet. Hij gaf verder aan dat het belangrijk is dat de bestuursopzichter van origine ook van Kwakoegron is, omdat daarmee de verwachting bestaat dat haar inzet en toewijding aan het dorp intensiever zal zijn. Roozer drukte de bestuursopzichter op het hart het werk optimaal te verrichten, geen rekening te houden met familie- of vriendenrelaties en te alle tijde met gelijke maten te meten, opdat een ieder in het gebied zich vertegenwoordigd voelt door de bestuursdienst. De heer Roozer sprak verder de hoop uit dat de twee bestuursopzichters, dhr. Eersteling en mw. Zamuel,  als een team zullen optrekken in het belang van de gemeenschap van Kwakoegron.
Zamuel ervaart haar installatie als een bijzonder moment, omdat het haar in de gelegenheid zal stellen om gezamenlijk met de bewoners van haar geboorteplaats te werken aan de ontwikkeling van het gebied. Als grote problemen in het gebied ervaart zij thans de watervoorziening, de enorme kwikvervuiling van de rivier door de kleine goudzoekers en de elektriciteitsvoorziening, die vaak dagenlang buiten werking is. Zij zal zich samen met de bevolking en de bestuursdienst inzetten om deze problemen op te lossen. De eerste activiteit die zij als bestuursopzichter op korte termijn zal bewerkstelligen, is de opening van de markt te Kwakoegron, een project dat reeds gestart is.
Bij de installatie van de bestuursopzichter was de directeur van Grassalco NV, Sergio Akiemboto, ook aanwezig. Hij gaf in een vraaggesprek aan dat het bedrijf ook voor Kwakoegron en omgeving, die in het concessiegebied van het bedrijf ligt, haar uiterste best zal doen om projecten in het kader van gemeenschapsontwikkeling te stimuleren. Hij rekent op een optimale samenwerking met de bestuursdienst en de bevolking van Kwakoegron.

error: Kopiëren mag niet!