Dr. Wong Chung verzorgt life guards-trainingen voor de METS

Het is nu langzamerhand traditie geworden dat de huisarts Eddy Wong Chung jaarlijks een lichting life guards opleidt voor de METS,  met name voor het recreatieoord Colakreek. Het is van groot belang dat vooral bij recreatiegebieden die aan het water liggen, genoeg bekwame en goed opgeleide lifeguards aanwezig zijn. Door steeds een nieuwe lichting op te leiden en ook de leden uit de oudere groep de nieuwste vaardigheden bij te brengen, wordt de veiligheid van bezoekers tot op zekere hoogte gewaarborgd.
Bij de METS  is het beleid er op gericht om overal waar zij de verantwoordelijkheid draagt, tenminste 2 keer per jaar een training of een update daarvan te verzorgen.  Dat geldt voor Cola kreek, maar ook voor al de andere oorden in het diepe binnenland zoals Palumeu, Awaradam, Kasikasima en ook bij de city tours. Men staat er doorgaans niet bij stil. Dit is van belang  voor veiligheid rond het water, vandaar de life guardtrainingen, maar ook aan andere vormen van veiligheid zoals hygiene wordt aandacht besteed. Voeding wordt veilig bereid en er is zuiver drinkwater  bereikbaar, doorgaans uit een bron. Hierdoor worden voedselvergiftigingen, iets dat men  vaak na een reisje in het binnenland tegenkomt, gereduceerd. De lifeguard training omvat een aantal aspecten: Het is in de eerste plaats bedoeld om eventuele  drenkelingen uit het water te halen, maar meer nog is het om te voorkomen dat er een situatie van drenkelingen ontstaat.  Dus de training richt zich naast het zwemmen en reddend zwemmen ook op toezicht rond het water. Volgens een bepaald protocol wordt er nagenoeg onzichtbaar gewaakt. Men houdt het terrein rond het water  constant, vaak onopvallend,  in de gaten. Er wordt gelet op de verrichtingen van de kinderen, er wordt gelet of er niet-zwemmers  bij zijn en  er wordt ook gelet op bejaarden.
Aan Eddy Wong Chung is gevraagd om mee te helpen. Als vrijwilliger bij de METS verzorgt hij al ca 12 jaar onder andere deze trainingen. Hij is huisarts met een ruime ervaring op de gebieden die voor deze training te pas komen.  Eddy  is ruim  40 jaar zwemleraar en zwemtrainer vooral geweest met een ruime werkervaring in Nederland. Daarnaast heeft hij op topniveau jaren actief meegedaan aan de judo-sport. Deze combinatie maakt het mogelijk om naast simpel zwemlessen ook reddend zwemmen met al de reddingsgrepen te onderwijzen. Als huisarts doet hij eveneens de EHBO en spoedeisende hulp of reanimatie. Belangrijk is het dat tijdens de trainingen klantvriendelijkheid eveneens wordt meegenomen. Dr. Wong Chung stimuleert  de jongens om zich te trainen en zich in te zetten. Het werk moet zeker voortgang vinden. Hij hoopt van harte dat ander recreatieoorden deze vorm van veilig beleid ook als een prioriteit gaan zien.

error: Kopiëren mag niet!