Verantwoord gedrag weggebruikers blijft uit

Ronny T. houdt de gemoederen nog steeds bezig in Suriname. De boodschap lijkt aan dovemans oren te zijn gericht dat men moet nalaten om dronken of überhaupt met een glaasje op achter het stuur plaats te nemen. Ronny T. had in staat van beschonkenheid vele families veel leed kunnen bezorgen. Gelukkig is zijn gedrag in het verkeer met een sisser afgelopen. Humphrey Naarden, persvoorlichter van het Korpspolitie Suriname, betreurt het dat de campagne tegen de alcomobilisten heeft gefaald, althans niet het gewenste effect met zich heeft meegebracht. Dat is in de afgelopen periode gebleken. Naarden  benadrukt dat de samenleving de overheid niet kan verwijten dat men niet genoeg aandacht besteedt aan dit sociaal-maatschappelijk probleem.
Vanuit overheidswege is er heel veel geïnvesteerd in voorlichting. Er zijn allerlei campagnes tegen alcoholgebruik in het verkeer gelanceerd. Het gewenste effect is echter uitgebleven. Naarden blijft positief en stelt dat hij ervan verzekerd is dat er wel mensen zijn die hun attitude hebben veranderd. Het stoort de politievoorlichter echter dat door het onverantwoord gedrag van bestuurders onschuldige weggebruikers de dood in worden gejaagd.  Hij roept mensen op om op feestjes elkaar te corrigeren en benadrukt het belang van verantwoord gedrag in het verkeer. Naarden wijst erop dat deelnemers in het verkeer een eigen verantwoordelijkheid hebben, doch rekening moeten houden met medeweggebruikers.

error: Kopiëren mag niet!