VIDS ziet overheid teveel bemoeien in traditioneel bestuur (nieuw)

Een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) bevindt zich momenteel in West Suriname, in reactie op een verzoek van de dorpshoofden van de dorpen Apoera, Section en Washabo voor ondersteuning bij de te houden verkiezingen voor nieuwe dorpsbesturen van deze dorpen.  Zoals bekend is de situatie te West Suriname sinds juli vorig jaar danig verstoord geworden door ongevraagde inmenging van overheidszijde in het traditioneel bestuur van de inheemsen aldaar. VIDS stelt overheidsondersteuning op prijs, maar wijst een te verregaande bemoeienis resoluut af, en dat is helaas wat aan het gebeuren is.  De respectieve dorpsleidingen hadden ingestemd met een referendum dat door het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) zou worden georganiseerd en dat intussen al is gehouden, met als uitslag dat de dorpen de door de overheid ingegeven verandering hebben afgewezen. Nu zullen zoals afgesproken verkiezingen voor de respectieve dorpsbesturen gehouden worden. De regels en voorwaarden voor de kandidaatstelling, verkiezingen, kiesgerechtigden en andere zaken zijn door de coördinerende districtscommissaris (dc), eenzijdig en zonder enige afstemming vastgesteld, en ze druisen in tegen onze cultuur en tradities. Er wordt een inbreuk gedaan op ons recht op zelfbeschikking als inheemse volken, inclusief ons recht op zelfbestuur en recht om onze leiders en vertegenwoordigers op onze eigen manier aan te wijzen.
VIDS heeft langlopende afspraken met de regering van Suriname over het organiseren, begeleiden en rapporteren van bestuurswisselingen in inheemse dorpen, en deze afspraken zijn door dc Samsoedin in dit geval terzijde gezet, zonder enige afstemming met ons. Aan de dc is om een spoedoverleg gevraagd om de situatie alsnog in goede banen te leiden en naar een duurzame oplossing te werken, waarbij er hopelijk goede afspraken gemaakt kunnen worden voor een beter en respectvol organiseren van de verkiezingen, met coördinatie vanuit VIDS en ondersteuning door het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zoals gebruikelijk.  Intussen houdt de VIDS delegatie in West Suriname voeling met de bevolking en dorpsbesturen en zal hierover verslag uitbrengen.  VIDS doet een beroep op de bevolking van de betrokken dorpen om kalm en constructief te blijven, in het gezamenlijk streven naar erkenning van onze rechten als inheemse volken.

error: Kopiëren mag niet!