Minov ontkent fraude bij Natuurkunde-examens (nieuw)

Naar aanleiding van het bericht in Dagblad Suriname als zou het Natuurkunde-examenwerk op het vwo zijn uitgelekt, heeft de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling met de staf vergaderd. Hoewel bij het ministerie er geen enkele rapportage van een mogelijke uitlek binnen is gekomen, is deze aantijging serieus genomen en onmiddellijk gestart met een onderzoek, geleid door de minister. Dit uitgebreide onderzoek leverde geen indicaties op die een mogelijk fraude zouden kunnen indiceren. Daarom bestaat er voor het ministerie geen aanleiding om maatregelen te treffen of om de scholen voor VWO te doen afwijken van hun programmering met betrekking tot de uitslag.
Het onderzoek duurde van 07.15 uur tot 16.00 uur. In dit onderzoek werden betrokken: de directeur van Onderwijs, Inspectie VOS, Bureau Voortgezet Onderwijs, Examenbureau, de opstellingscommissie voor het vak natuurkunde, de examinatoren en de gecommitteerden. Ook de directeuren van de scholen voor vwo zijn ontvangen voor informatie uitwisseling.
Het ministerie blijft in zijn algemeenheid altijd alert bij elk examen van elk onderwijstype. Ook in dit specifieke geval van het vak natuurkunde blijft het ministerie alert. Het examenreglement biedt voldoende mogelijkheden om bij gebleken onregelmatigheden, ook na de uitslag, maatregelen te treffen. Minov betreurt de berichtgeving. Mochten zaken anders uitpakken, dan is er nog een examenreglement dat aangeeft welke maatregelen er getroffen moeten worden’, aldus het minsterie van Onderwijs en Volksontwikkeling in een perscommunique.

error: Kopiëren mag niet!