Suriname moet zich maximaal inzetten voor ontwikkeling klein ondernemerschap

 Het ministerie van Handel en Industrie (HI) is zich ervan bewust dat het klein ondernemerschap de spil is van de Surinaamse economie. ‘Daarom worden alle initiatieven die ertoe bijdragen om kleine ondernemers op te trekken om zelfstandig door te breken op de internationale markt, aangegrepen en ondersteund.’ In dit kader geeft HI thans ondersteuning aan de clustering van potentiële sectoren zoals de agro- en toerismesector. ‘Deze kunnen uitgroeien tot sectoren die een grote bijdrage leveren aan ons bruto nationaal product.” Het clusteringsproces vindt in samenwerking met Suriname Business Forum (SBF) plaats.
In mei 2012 is een start gemaakt met clusterworkshops. Stakeholders binnen de agro- en toerismesector zijn bijeengebracht om zo een samenwerking tot stand te brengen ten voordele van de gehele sector. Met presentaties zijn uitgewerkte initiatieven gepresenteerd. “Daarbij komen de clustergedachte en -vorming binnen de sectoren duidelijk tot uiting.”
Op 28 juni 2012 is een ‘Suriname in Actie Forum’ in het KKF-gebouw gehouden, dat is voortgevloeid uit de clusterworkshops. Minister Raymond Sapoen van HI sprak de deelnemers van dit forum toe. Hij benadrukte daarbij dat het de regering menens is om aan kleine ondernemers ‘incentives’ te geven, om zo hun onderneming op een hoger niveau te brengen. “De regering wil in samenwerking met het particulier initiatief ook hard gaan werken aan fondswerving voor deze sector.”

error: Kopiëren mag niet!