Sasur dient opnieuw vordering in tegen Rapar en RBN

Het kort geding, dat door Rapar en RBN is aangespannen, heeft een nieuwe wending gekregen. Sasur eist in dezelfde vordering dat Rapar en RBN worden verboden om de nummers op bepaalde websites ten gehore te brengen. Deze keer eist Sasur een dwangsom van SRD 100.000 voor iedere dag waarop dit verbod wordt overtreden.
De raadsvrouw van Rapar en RBN merkt op dat Sasur met deze vordering te kennen heeft gegeven dat de oorspronkelijk toegewezen vordering fout zat. “Het is allemaal prematuur om hierop in te gaan”, aldus de advocaat. Volgens haar maakt Sasur nu gewag van bestanden die nader onderzocht moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!