Rosebel schendt rechten van 2 werknemers

Het bedrijf Rosebel Gold Mines heeft volgens advocaat Raoul Lobo onlangs de rechten geschonden van twee werknemers. Het bedrijf  is twee werknemers  in de private vertrekken gaan bespieden door camera’s in deze locaties te plaatsen. Het bedrijf ging hiertoe over, omdat er op enig moment in de periode 29-30 mei een vage verdenking was gerezen tegen bepaalde werknemers. Volgens de raadsman is deze verdenking tot op de dag van vandaag onduidelijk gebleven. Mr.Lobo betitelt deze handeling als heel buitensporig en onrechtmatig. Namens deze twee werknemers eist de advocaat een schadevergoeding van Rosebel Gold Mines van US$ 44.000 per persoon voor het illegaal plaatsen van camera’s in hun private vertrekken op de bedrijfslocatie. Hij vindt dit bedrag redelijk, gezien de immateriële schade en opgelopen trauma’s die zijn cliënten hebben geleden.
Volgens Lobo heeft het bedrijf in dat kader op eigen houtje zeer ingrijpende en absoluut illegale en onrechtmatige onderzoeksmethoden gaan toepassen tegen  zijn cliënten. Zij zijn de dupe geworden, zonder dat er een sprake was van een duidelijke verdenking van een strafbaar feit. Voorts vindt hij dat ook al was er sprake van een strafbaar feit, dan nog vindt hij deze methode nog steeds ondeugdelijk en is het in strijd met de grondwet en verdragen. Ook mist Rosebel Goldmines de bevoegdheid tot handelen, omdat de zaak in dat geval aan de bevoegde autoriteiten dient te worden overgedragen
De directie heeft haar verontschuldiging aangeboden, maar de raadsman is van oordeel dat de sorry-het-zal-nooit-meer-voorkomen houding van de directeur van heel weinig gevoel voor nuance getuigt. “Hij probeert de verantwoordelijkheid op een wel heel gemakkelijke wijze van zich af te schuiven.”
De raadsman meent dat het Canadees bedrijf deze gedragingen niet zou uithalen in de USA, Canada of andere westerse landen, omdat het bedrijf dan enorme schadeclaims tegemoet zou zien en eventueel strafrechtelijke vervolging tegen de opdrachtgevers of verantwoordelijken. Volgens hem komt het veelvuldig voor dat bepaalde Multinationals deze rotzooi  flikken in derde wereld landen.
De raadsman is van oordeel dat deze handelingen de directeur als eindverantwoordelijke, althans het bedrijf, kunnen worden toegerekend en indien er niet binnen 2 dagen na dagtekening tot betaling van voormeld bedrag wordt overgegaan, er dan gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen zullen worden getroffen.  De cliënten eisen uiteindelijk een schriftelijk excuus van het bedrijf Rosebel Gold Mines N.V. voor het tentoongespreide gedrag van zijn organen.

error: Kopiëren mag niet!