Meer studenten kunnen nu artsenopleiding doen

In plaats van 30 worden het komende collegejaar 40 studenten toegelaten tot de Medische Faculteit. Hiermee is de numerus fixus, die dateert uit 1973, verruimd. Tegelijk is het van belang dat de uitstroom van medische studenten verhoogd wordt en dat de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd blijft.
Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling en Volksgezondheid en artsen, heeft het voorbereidend werk gedaan. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te optimaliseren en continuïteit te waarborgen, zijn van belang een adequaat aantal gezondheidswerkers met een minimaal niveau van kennis en vaardigheden en voldoende ondersteunend personeel. Dit alles betekent dat de behoefte aan en de kwaliteit van medische specialisten en de toegankelijkheid tot de opleidingen, dienen te worden vastgesteld. De limiet van 30 was achterhaald, het was hoog tijd dat de regering de numerus fixus herzag. De gezondheidszorg heeft behoefte aan flink wat artsen.

error: Kopiëren mag niet!